Politica de Confidențialitate

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale GOTADOM S.R.L., cu sediul în București, str. Voinței, nr.21, C1, sector 5 Romania, în calitate de operator de date.

 

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, in contextul utilizării paginii de internet https://glcrypto.ro/, la care ne vom referi in continuare cu denumirea „site-ul”.

 

Cuprins

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Scopurile și temeiurile prelucrării
 3. Durata pentru care vă prelucrăm datele
 4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 5. Transferul datelor cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiați
 7. Confidențialitatea minorilor
 8. Modificări in politica de confidențialitate

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume si prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare după caz
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obisnuințele dumneavoastră)
 • Orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, operatorul va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

 

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs sau serviciu disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

 

În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate, iar contul creat va fi șters automat.

 

Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 

În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați.

În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

 

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

Daca sunteți client al site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

 1. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și operator, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, etc.
 2. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 3. Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.
 4. În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferențe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site.
 5. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site.

 

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal:

 1. Prelucrarea datelor dumneavoastră are ca temei contractul încheiat între dumneavoastră și operator. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și companie.
 2. Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care ne revin și, deci, imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.
 3. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopul detaliat la punctul 3 are la bază consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. In plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii „Informațiile contului meu”.

Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopul enunțat la punctul 4 are la bază interesul legitim al Operatorului de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 2. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopul de la punctul 5 are la bază interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client/utilizator al Platformei/site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligațiilor legale care ne revin. Un exemplu de prelucrare a datelor cu caracter personal având ca temei o obligație legală este reprezentat de documentele justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

În cazul în care nu mai doriți prelucrarea datelelor dumnevoastră cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți, precum: furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator. Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către/ prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate în afara României, numai către state din Uniunea Europeană.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Operator, conform celor descrise în prezentul document;
  • dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.;
  • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplică în anumite condiții. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, aceste date să fie anonimizate (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • dreptul la restricționare a prelucrării, în anumite condiții;
  • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către alt operator de date, în măsura in care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați utilizând formularul de contact.

 

 1. Confidențialitatea minorilor

Nu prelucrăm informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Daca doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugam să ne contactați pe email.

 

 1. Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore ce ar putea interveni în viitor, veți fi înștiințat/ă pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.