Politica de Confidențialitate

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale , cu sediul in ,,, Romania, in calitate de operator de date.

 

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, in contextul utilizării paginii de internet https://glcrypto.ro/, la care ne vom referi in continuare cu denumirea „site-ul”.

 

Cuprins

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Scopurile si temeiurile prelucrării

Durata pentru care va prelucram datele

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Transferul datelor cu caracter personal

Drepturile de care beneficiați

Confidențialitatea minorilor

Modificări in politica de confidențialitate

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Daca sunteți client al site-ului, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 

Nume si prenume

Număr de telefon

Adresa de e-mail

Adresa de facturare

Adresa de livrare după caz

Date referitoare la modul in care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferintele /obisnuintele dumneavoastră)

Precum si orice alte categorii de date pe care le furnizați in mod direct in contextul creării contului de utilizator, in contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a va crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

 

In cazul in care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs sau serviciu disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

 

In cazul in care nu finalizați comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate, iar contul creat va fi șters automat.

 

 1. Daca sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 

In mod direct in contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați.

In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin si de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

 

 1. Scopurile si temeiurile de prelucrării
 2. Daca sunteți client al site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră in acest scop are la baza contractul încheiat intre dumneavoastră. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecința imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră si noi.

 

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesara in baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesara. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care ne revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 

Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului.

 

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. In plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii „Informațiile contului meu”.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferențe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Daca sunteți vizitator al site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferita pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corecta a site-ului, precum si pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 1. Durata pentru care va prelucram datele

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

In cazul in care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligațiilor legale care ne revin (de ex, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

In cazul în care doriți sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriți ștergerea datelor, va puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

Daca va retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

 

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, in următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 

 • pentru administrarea site-ului
 • în situațiile in care aceasta comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

In condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

  • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către , conform celor descrise in prezentul document;
  • dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
  • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor , fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite condiții; Este posibil ca, in urma solicitării de ștergere a datelor, sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • dreptul la restricționare a prelucrării , în anumite condiții;
  • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de către alt operator de date, în măsura in care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – in ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă;
 • dreptul de a va adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne constatați utilizând formularul de contact.

 

 1. Confidențialitatea minorilor

Nu contăm cu bună știința informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Daca printr-o eroare intram în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Daca doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugam să ne contactați pe email.

 

 1. Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor veți fi înștiințat/ă pe email (daca este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.