Termene și condiții

1. Preambul

1.1 Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Platformei (astfel cum este definită mai jos) de către persoanele care accesează această Platformă (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”).

1.2 Puterea obligatorie a acestor condiţii de utilizare. Aceste condiţii de utilizare sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării și/sau utilizării site-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre dumneavoastră şi noi în legătură cu utilizarea site-ului. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil.

2. Definiții

2.1 Compania – se referă la LORAYAAN SRL – persoană juridică română, cu sediul în București, str. Voinței, nr.21, C1, sector 5, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7492/2022

2.2 Utilizator – persoană fizică/juridică care a finalizat procesul de achiziționare a unui pachet dintre cele disponibile pe site-ul glcrypto.ro.

2.3 Vizitator – se referă la persoanele care navighează pe site-ul glcrypto.ro, fără însă a achiziționa unul dintre pachetele disponibile pe site.

2.4 Preț – suma plătită către companie, în vederea achiziționării unuia dintre pachetele disponibile pe site.

2.5 Site/Platformă – se refera la domeniul glcrypto.ro si toate paginile, conținutul și subdomeniile conținute în acesta.

2.6 GDPR – se referă la Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 Aprilie 2016 al Parlamentului  European și al Consiliului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

2.7 Legislația specifică privind protecția datelor se referă la legislația națională și europeană în materia protecției datelor, incluzând dar fără a se limita la GDPR;

3. Utilizarea informațiilor

3.1 Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxa asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Site-ul nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. 

3.2 Dacă nu sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site. De asemenea, dacă, în orice moment, termenii și condițiile reglementate prin intermediul prezentului document devin inacceptabile pentru dvs., vă rugăm să sistați imediat accesarea și folosirea glcrypto.ro

3.3 Compania garantează utilizatorului acces pe site-ul glcrypto.ro și nu ii conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fără acordul scris al companiei.

3.4 Pe site-ul glcrypto.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și a parolei personale. 

3.5 Compania nu poate fi facută responsabilă pentru acțiunile survenite în urma neglijenței utilizatorului, inclusiv privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei sale.

3.6 Prin accesarea site-ului, utilizatorului nu i se vor oferi informații personale ale terțelor persoane care au înregistrat un cont. 

3.7 Platforma nu trebuie utilizată în următoarele scopuri:

i. Publicarea, distribuirea, diseminarea sau postarea ori transmiterea de mesaje, materiale, comentarii, sau informații ilicite, nelegale, hărțuitoare, calomnioase, abuzive, amenințătoare, vulgare, obscene sau prejudiciabile în orice alt mod;

ii. Hărțuirea, defăimarea, tulburarea, amenințarea sau încălcarea în orice alt mod a drepturilor legitime ale altora, incluzand drepturile de protecție a datelor;

iii. Obținerea accesului neautorizat la alte sisteme informatice;

iv. Interferarea cu utilizarea Site-ului de către oricare alt Vizitator/Utilizator;

v. Încercarea de a modifica/altera/afecta în orice mod conținutul digital;

vi. Încărcarea, publicarea sau transferarea în orice mod a unor fișiere care conțin viruși, spyware, malware, fișiere corupte sau orice alt software sau programe similare care pot deteriora sau limita/afecta funcționalitatea Platformei, a Serviciului ori a Conținutului digital;

vii. Utilizarea oricărei comunicări sau a oricărui Conținut digital sau informații obținute prin intermediul Platformei într-un mod ce intră în conflict cu interesele legitime sau cu activitatea noastră ori a afiliaților/partenerilor noștri;

viii. Într-o modalitate care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncarca sau afecta site-ul glcrypto.ro în orice mod sau ar interfera cu utilizarea și întreținerea Site-ului;

ix. Încercarea de a obține acces neautorizat la orice alte conturi înregistrate, sisteme informatice sau rețele asociate;

x. Încercarea de a obține materiale sau informații printr-un mijloc care nu a fost făcut disponibil de  glcrypto.ro sau permis expres de către noi;

xii. Atacarea cibernetică a Platformei, a utilizatorilor înscriși în Platformă, a serverelor și/sau a rețelelor aferente;

xiii. Afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale LORAYAAN SRL.;

xiv. Glcrypto.ro își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si Condiții. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o notificare din partea glcrypto.ro.

xv. De asemenea, glcrypto.ro își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii glcrypto.ro sau website-ului glcrypto.ro, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

4. Acces

4.1 Accesul furnizat de Companie cu privire la acest Site este dedicat strict pentru vizitarea site-ului, utilizarea site-ului,  plasarea de comenzi. 

4.2 Utilizatorii/Vizitatorii  își asumă întreaga răspundere pentru accesarea și modalitatea de utilizare a acestui Site.

4.3 Este interzisă utilizarea Site-ului în scopuri comerciale și/sau într-o manieră contrara intereselor Companiei, făra acordul prealabil scris al Companiei.

4.4 Serviciul Platformei denumit „Contul meu” este furnizat de Companie ulterior achiziționării unui pachet, în condițiile și cu respectarea termenilor și condițiilor.

4.5 În ipoteza în care nu doriți să vă înregistrați în calitate de Utilizator, aveți în continuare posibilitatea de a naviga pe Site.

4.6 În toate cazurile, vă obligați și sunteți de acord să nu folosiți Platforma și/sau Serviciul/Conținutul digital în alte scopuri decât cele reglementate prin prezentul Document.

4.7 Dacă LORAYAAN S.R.L. are motive să aprecieze că este posibil să existe o încălcare a securității sau a utilizării abuzive a Serviciului sau a Platformei prin intermediul Contului dvs., este posibil să vă solicităm să vă schimbați parola sau, după caz, să suspendați/suspendăm utilizarea Serviciului.

4.8 Accesul dvs. la Site (inclusiv plasare de comenzi) poate fi ocazional limitat pentru a permite o întreținere de rutină.

4.9 Cu toate că luăm toate măsurile și precauțiile rezonabile în legătură cu Contul dvs., nu oferim nicio garanție (explicită sau implicită) de niciun fel cu privire la conținutul sau funcționarea acestuia. Nu garantăm, spre exemplu, că utilizarea Serviciului nu va fi niciodată întreruptă sau fără erori. Prin urmare, aveți reprezentarea faptului că societatea LORAYAAN S.R.L. este exonerată de orice astfel de răspundere, pretenție ori prejudiciu decurgând din sau în legătură cu utilizarea Serviciului de către dvs.

4.10 Orice comportament fraudulos care este în măsură să afecteze activitatea glcrypto.ro este strict interzis, Compania rezervându-și dreptul de a suspenda/desființa contul Utilizatorului care are o astfel de conduită. Orice fraudă/tentativă de fraudă vor fi raportate și pedepsite în conformitate cu legislația în vigoare.

 

5. Crearea unui cont pentru client

 5.1 Clientul este obligat ca, la momentul la care dorește să creeze un cont, să ofere Companiei datele sale de identitate, cum ar fi numele, prenumele, , adresa, email, user name Telegram și număr de telefon. Clientul își asumă obligația de a comunica către Companie date de identitate reale, actuale și complete, informații care pot fi ulterior verificate de către Companie, în vederea evitării fraudelor. 

5.2 Clienta va furniza Companiei și datele sale de identificare ale cardului bancar – număr card, dată de expirare și cod CVC, în vederea procesării plății.

5.3 Clientul își dă acordul pentru verificarea datelor de identitate la momentul la care înregistrează contul de utilizator, inclusiv la un moment ulterior, conform protocoalelor de securitate decise de Companie, în mod discreționar.

5.4 În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, glcrypto.ro are dreptul să suspende contul dumneavoastră.

5.5 Datele de identitate folosite pentru crearea contului nu vor fi făcute publice, însă user name-ul de Telegram va putea fi vizualizat de către ceilalți membri ai grupului de Telegram. 

6. Servicii

6.1 Această platformă își propune să informeze publicul cu privire la aspecte educative în domeniul criptomonedelor, de interes general prin intermediul unor articole și materiale scrise pe înțelesul nespecialiștilor. Toate articolele, materialele, informațiile și/sau orice alte date disponibile pe glcrypto.ro, sau în orice serviciu care este realizat sau pus la dispoziție de glcrypto.ro nu reprezintă activitate de consultanță și nu poate angaja sub nicio formă și în fața niciunei persoane fizice sau juridice ori autorități răspunderea glcrypto.ro.

6.2 Materialele și informațiile noastre sunt realizate pentru situații standard si nu sunt adaptate vreunei situații particulare. De aceea, înainte de a aplica la situația dvs. particulară orice informații disponibile pe sau puse la dispoziție de glcrypto.ro trebuie să cereți părerea unui specialist relevant pentru activitatea dvs.

6.3 Datorită specificului a ceea ce oferim publicului, glcrypto.ro nu poate oferi garanții cu privire la acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori a serviciilor furnizate de sau prin Platforma. De asemenea, vă informăm că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe website sau în orice altă formă pot conține viruși ori alte secvențe distructive de cod sau pot avea alte proprietăți distructive.

6.4 Serviciile pe care le puteți achiziționa prin intermediul platformei noastre sunt comprimate în cadrul a trei tipuri diferite de pachete, a căror componență o puteți vizualiza pe site, respectiv pachetul pentru o lună si pachetul pentru 3 luni. 

6.5 Prin achiziționarea unuia dintre cele trei pachete, veți primi acces în cadrul unui grup privat de Telegram, precum și acces la discuții purtate prin intermediul platformei Zoom. În cadrul grupului privat de Telegram, postările vor fi doar ale reprezentanților site-ului, fără a exista posibilitatea de discuții între abonați. De asemenea, veți primi acces și la tutoriale audio-video. 

6.6 Ne rezervăm însă dreptul de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre Utilizatori la oricare dintre modalitățile de comunicare enumerate la punctul 7.5., dacă se încalcă legea, prezenții termeni sau drepturile și/sau interesele legitime ale glcrypto.ro sau ale altor persoane.

6.7 Acordarea accesului la Contul dvs. de Utilizator este condiționată de folosirea acestuia doar în conformitate cu cerințele legii și ale prezenților Termeni și Condiții. Conținutul pachetului la care aveți acces în virtutea calității dvs. de abonat va fi supus următoarelor limitări:

 • nu puteți publica, transmite sau comunica în orice mod utilizatorilor glcrypt.ro niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că aceasta trimitere se face sau nu prin intermediul grupurilor de discuție puse la dispoziție de glcrypto.ro. 
 • nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la conținut care conține recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu;
 • nu puteți publica sau face referire în niciun fel la conținut care conține informații confidențiale;
 • nu puteți colecta în niciun fel date personale de la Utilizatorii glcrypto.ro;
 • nu puteți utiliza informațiile la care aveți acces în baza pachetului achiziționat în vederea comercializării acestora în relație cu alte persoane;
 • nu vă puteți însuși conținutul informațiilor la care aveți acces în baza pachetului achiziționat ca fiind informații proprii.

6.8 Prin achiziționarea pachetelor disponibile în cadrul platformei, sunteți de acord că dumneavoastră sunteți singurul responsabil și veți despăgubi Compania pentru orice pagubă, costuri sau pierderi de orice natură, directe sau indirecte, suferite ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de către dvs. a unor texte al căror conținut încalcă prevederile legii și/sau ale prezenților Termeni și Condiții.

6.9 Prin achiziționarea unuia dintre pachetele disponibile pe site, înțelegeți și acceptați faptul că, Compania nu are obligația de a realiza postări/actualizări de informații zilnice sau la cererea utilizatorilor. 

8. Plata

8.1 Plata serviciilor furnizate de către Companie se face doar la momentul la care decideți să achiziționați unul dintre pachetele disponibile pe site-ul glcrypto.ro

8.2 Compania acceptă plata prin card de credit sau de debit. Prin introducerea datelor de card cu care urmează să fie efectuata plata, confirmați că sunteți autorizat să efectuați o astfel de plată.

8.3 Utilizatorul este de acord ca plata serviciului online să fie procesată de către procesatorul de plată Stripe, precum și să accepte toate condițiile de procesare impuse de acea platformă.

8.4 Compania acceptă următoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plată card-ul bancar de credit/debit, plata efectuată va fi procesată imediat.

8.5 Dacă tranzacția prin card a fost reușită, veți primi acces instant la contul dvs. de pe siteul glcrypto.ro iar in maxim 12 ore veți primi un email de la contact@glcrypto.ro cu link-ul de acces către canalul privat de Telegram și la facilitățile cuprinse în pachetul achiziționat. 

8.6 Autorizarea plății se face printr-un procesator de plăți extern, iar prestatorul nu este responsabil de utilizarea unor carduri de credit/debit care nu sunt valide sau de utilizarea incorectă a cardurilor de credit/debit. În cazul în care plata online nu a fost confirmată, vă rugăm să vă adresați băncii emitente a cardului de credit/debit.

8.7 Tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului dumneavoastră, în cazul în care acesta este asociat unui cont în altă monedă decât Lei.

8.8 Deschiderea unui pachet disponibil pe site-ul nostru, fără a apasă pe butonul “Plasează Comanda”, nu atrage după sine nicio obligație pentru glcrypto.ro.

8.9 Odată procesată plata, nu se poate solicita rambursarea sumei achitate, contul fiind activ până la expirarea perioadei de abonament pentru care s-a efectuat plata. Rambursarea sumei achitate se poate face doar dacă glcrypto.ro decide sa întrerupă activitatea serviciilor pe care le prestează. 

 

9. Drepturi și Obligații

9.1 Societatea își asumă obligația, în ceea ce privește plasarea de comenzi, de a executa contractul încheiat cu bună-credință, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, fiind supusă legislației din România. Prezentul Contract va intra în vigoare la data finalizării introducerii datelor necesare pentru deschiderea contului și va continua până când va fi încetat prin expirarea duratei abonamentului, sau la inițiativa glcrypto.ro sau la inițiativa dvs. conform prevederilor de mai jos.

9.2 Utilizatorul își asumă obligația de a-și gestiona contul cu respectarea prezenților termeni și condiții.În situația în care o încălcare a prezenților termeni și condiții va atrage suspendarea/închiderea contului dvs., utilizatorul nu are dreptul de a i se returna contravaloarea sumei achitate în contul abonamentului, fiind de acord cu faptul că pierde contravaloarea pachetului achiziționat. 

9.3 Toți utilizatorii înțeleg că orice manifestare a  unui comportament calomnios, agresiv verbal, a unei activități ilegale sau a oricărei alte forme de abuz a funcției de feedback sau a oricărei alte părți a site-ului este interzisă și poate fi chiar raportată instituțiilor abilitate în acest sens. 

9.4 În situația reglementată la punctul 8.3., Compania are dreptul de a suspenda contul utilizatorului timp de 24 ora, în cazul în care încălcarea termenilor și condițiilor are loc pentru prima dată. În situația în care această încălcare se repetă sau persistă, Compania are dreptul de a închide contul utilizatorului, fără ca acesta să aibă dreptul la o rambursare a sumei aferente pachetului achiziționat.

9.5 Compania va avea dreptul (dar nu și obligația), la propria discreție, să elimine  orice conținut disponibil pe site care încalcă litera legii sau termenii și condițiile. 

9..6 Putem suspenda sau rezilia prezentele Termeni și Condiții dacă stabilim că ați încălcat în mod semnificativ sau în mod repetat prevederile lor și nu ați reușit să remediați încălcarea în termen de 24 de ore de la primirea notificării transmise de glcrypto.ro în acest sens sau dacă contul dumneavoastră este utilizat pentru activități înșelătoare sau frauduloase sau ilegale.

9.7 Vă vom notifica cu privire la orice astfel de reziliere sau suspendare prin e-mail sau mijloace similare care v-au fost trimise individual, indicând motivul și orice opțiuni de recurs, cu excepția cazului în care avem motive să credem că furnizarea acestor informații va împiedica investigarea sau prevenirea activităților înșelătoare, frauduloase sau ilegale.

 

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1 Întregul conținut al platformei este proprietatea exclusivă a glcrypto.ro.

10.2 Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conținutului Site-ului și a elementelor prezentate pe acest Site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Companiei.

10.3 Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și a informațiilor din prezentul Site, inițiată de orice persoană, cu excepția Companiei, precum și realizarea de link-uri cu mesaje nefondate, care să facă trimitere la pagini din Site, dau dreptul unilateral și neechivoc Companiei sau oricărui alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte. Nimic din conținutul acestui Site nu trebuie interpretat ca acordarea de licență/drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest Site fără permisiunea scrisă din partea Companiei.

10.4 Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții Termeni și Condiții.

10.5 Sunteți de acord că societatea are dreptul (dar nu obligația) de a vă dezactiva contul, sau de a vă întrerupe sau restricționa accesul sau utilizarea site-ului, imediat și fără notificare, pentru orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă societatea consideră că ați acționat într-o manieră care nu este în concordanță cu politica noastră sau cu litera legii.

11. Confidențialitate

11.1 Atât Compania cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

11.2 În timpul utilizării Platformei, veți avea acces la informații confidențiale. Sunteți de acord că, pe durata utilizării Contului și timp de 5 ani de la încetarea utilizării:

 • toate Informațiile confidențiale vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei;
 • nu veți divulga informații confidențiale niciunei persoane fizice, companii sau alte părți cu excepția cazului în care este necesar pentru a se conforma legii;
 • veți lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja informațiile confidențiale împotriva oricărei utilizări sau divulgări care nu este permisă în mod expres în acești termeni și condiții; 
 • veți păstra Informațiile confidențiale numai atât timp cât utilizarea lor este necesară pentru utilizarea Platformei sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, taxe sau alte obligații fiscale etc.) și, în toate cazurile, veți șterge aceste informații la reziliere sau de îndată ce nu mai este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale. 

11.3 Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Compania cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Companiei pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Compania consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații (iii) sunt cunoscute de Companie înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Companie independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

11.4 Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Companie, cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizatorul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private), Compania își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

11.5 Sunteți de acord că această obligație de confidențialitate privește atât informația disponibilă pe site-ul nostru, cât și informația la care aveți acces în temeiul pachetului achiziționat, chiar dacă accesul la informație se realizează prin intermediul aplicației Telegram sau Zoom. 

12. Testimoniale

12.1 Utilizatorii pot scrie review-uri pe care le pot transmite via email către reprezentanții site-ului, existând posibilitatea de a fi publicate pe site, în cadrul secțiunii de ”Testimoniale”. Prin transmiterea via email a acestor review-uri, utilizatorii înțeleg că își exprimă acordul să fie publicate pe site. Cu toate acestea, la cererea utilizatorilor, datele cu caracter personal pot fi anonimizate. Utilizatorul acordă glcrypto.ro licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și acordă dreptul glcrypto.ro de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

12.2 Compania își rezervă dreptul de a selecta recenziile care urmează a fi publicate pe site, în cadrul secțiunii de testimoniale. 

12.3 Informațiile scrise de către utilizatori în cadrul recenziilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • se vor referi exclusiv la caracteristicile și modul de folosire al serviciilor achiziționate;
 • se va folosi limba română sau limba engleză;
 • limbajul nu va fi ofensator, jignitor sau discriminatoriu la adresa altor Utilizatori;
 • să nu folosească aceste secțiuni în alte scopuri, e.g. de marketing, publicitate etc.;
 • informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să nu divulge și să nu încerce obținerea de date personale ale unor terți.

12.4 Sunteți de acord că, în situația în care informațiile transmise nu vor respecta cerințele detaliate în cadrul secțiunii 10.2., acestea nu vor fi publicate pe site. 

13. Limitări

13.1Prin utilizarea serviciilor furnizate de glcrypto.ro, înțelegeți că toate informațiile și materialele sunt bazate pe propriile noastre cercetări și sunt considerate păreri personale. Toate informațiile ar trebui să fie revizuite de către cititor prin propria sa analiză.

13.2    Acest website este conceput pentru a prezenta analize tehnice generale pe criptomonede. Informația prezentată în site și canalul privat de Telegram nu implică nici o relație contractuală. Scopul său unic este de a furniza informații, astfel încât vizitatorii/utilizatorii să poată analiza și stabili dacă interacționează sau investesc în piața crypto. Materialele publicate pe acest site sunt furnizate numai în scop informativ general. Informațiile conținute de acest site nu sunt în mod necesar corecte, complete sau actuale. Nici o persoană nu ar trebui să acționeze sau să nu acționeze strict pe baza informațiilor de pe acest site.

13.3 Oricine folosește informațiile prezentate, în tot sau în parte, își asuma întreaga responsabilitate pentru decizia de a investi. GLcrypto nu face nicio recomandare privind caracterul oportun al tranzacționării de criptomonede. Nu garantăm actualitatea, acuratețea sau caracterul complet al oricăror date sau informații folosite în legătură cu cumpărarea, deținerea sau tranzacționarea de criptomonede. Sub nicio circumstanță, Compania nu va își va asuma nicio răspundere față de orice persoană sau entitate pentru orice daune directe, indirecte, speciale, pe cale de consecință sau întâmplătoare decurgând din decizia de a investi.

13.4 Nici o secțiune din site nu este considerată ca o cerere de contribuție sau subscripție și nici nu se referă în nici un fel la o ofertă sau la o cerere de ofertă de cumpărare valori mobiliare. Informațiile prezentate nu sunt în conformitate cu și nici nu sunt supuse nici unei legi sau reglementări din orice jurisdicție care vizează protejarea contribuabililor. Anumite interpretări, estimări și informații financiare conținute în materialele din website constituie declarații anticipative. Astfel de declarații, păreri sau informații de perspectivă sunt considerate a fi riscuri și incertitudini, care pot determina ca evenimentele sau rezultatele reale să difere substanțial de estimările sau rezultatele implicite exprimate în astfel de declarații anticipative. 

13.5 Este responsabilitatea exclusivă a vizitatorilor/utilizatorilor de a se asigura că participarea la tranzacționarea de criptomonede nu este interzisă în conformitate cu legile aplicabile ale țării sale de domiciliu .

13.6 Nici una din parti nu va fi răspunătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este cauzată de un eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

13.7 Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 • Modificări
   1. Ne rezervăm dreptul de a edita, corecta sau actualiza informațiile de pe site-ul nostru, inclusiv prețurile, schimbarea mărcii, disponibilitatea sau erorile tipografice, fără o notificare în prealabil.
   2. Este dreptul nostru să întrerupem sau să modificăm o parte din site și serviciu fără vreo notificare în prealabil. Consimțiți că nu vom fi răspunzători pentru inconveniente ce rezultă din modificările sau întreruperea oricărui serviciu sau caracteristică de pe site-ul nostru.
   3. Nu vom fi obligați să menținem operațiunile sau suportul acestui site web sau să susținem actualizări, corecții sau notificări aferente.

14. Protecția datelor personale

14.1 Societatea LORAYAAN S.R.L. vă respecta dreptul la confidențialitate și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul folosirii corespunzătoare a acestora. 

14.2 Din perspectiva Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare Regulamentul sau GDPR), LORAYAAN S.R.L. este Operator în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți.

14.3 Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot fi folosite pentru a vă identifica în mod direct sau indirect, individual sau împreună cu alte informații. Datele cu caracter personal prelucrate de către Companie sunt nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă de facturare, date bancare – card de credit/debit.

14.4 Datele dvs. de acces/logare în Cont trebuie să rămână strict confidențiale și să nu fie distribuite ori făcute cunoscute altei persoane.

14.5 Temeiul prelucrării este acela al executării contractului, durata acesteia fiind durata contractuală, la care se adaugă perioada de stocare a evidențelor contabile, unde temeiul îl reprezintă îndeplinirea unor obligații legale. În situația în care optați pentru serviciile noastre de marketing, temeiul prelucrării îl reprezină consimțământul dvs., pe care vi-l puteți retrage oricând. Datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate și în baza interesului legitim, în situația în care se utilizează pentru efectuarea unor analize și raportări privind modul de funcționare al site-ului.  

14.6 În ceea ce privește datele dvs, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

14.7 Site-ul glcrypto.ro utilizează, ca majoritatea website-urilor, cookies pentru a ajuta vizitatorii să se bucure de o experiență mai bună de navigare. Acest site folosește cookie pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor și pentru a le prezenta conținut atractiv și util. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

15. Litigii 

15.1 Prin folosirea site-ului glcrypto.ro, vizitatorul/utilizatorul se declară de acord cu „Termenii și condițiile de utilizare”. 

15.2 În toate cazurile, părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferend, dispută ori litigiu decurgând din/sau în legătură cu Contractul și/sau acești termeni și condiții, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori încetarea efectelor acestora.

15.3 În vederea tranșării oricărei nemulțumiri cu privire la serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați utilizând următoarea adresă de corespondență electronică contact@glcrypto.ro

15.4 Dacă soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare, competența fiind a instanțelor de judecată de la sediul Companiei. 

16. Comunicări

16.1 Toate comunicările  între Companie și dvs., intervenite după crearea unui cont, se efectuează prin e-mail ori prin intermediul platformelor Telegram sau Zoom. Vă recomandăm să citiți mesajele e-mail primite pe tot parcursul executării contractului, astfel încât să luați cunoștință de orice modificări sau probleme privind contul dvs. de utilizator.

16.2 Dacă trimiteți o solicitare prin e-mail la un anumit contact sau adresa generală de contact identificată pe site-ul glcrypto.ro, vom folosi datele dumneavoastră personale obținute prin intermediul comunicării pentru a răspunde solicităriii dumneavoastră.

17. Dispoziții finale 

17.1 Societatea LORAYAAN S.R.L. își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului glcrypto.ro și a structurii acestuia, inclusiv modificări ce ar putea afecta funcționalitatea site-ului, fără notificare prealabilă. Societatea LORAYAAN S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

17.2 Recomandăm ca utilizatorii să ruleze un program antivirus pentru toate materialele descărcate de pe internet. LORAYAAN S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemului dumneavoastră, care pot apărea în timp ce navigați pe site-ul glcrypto.ro.  

17.3 Website-ul poate conține link-uri către site-uri și resurse care nu sunt proprietatea noastră. LORAYAA S.R.L. nu are niciun control asupra acestor site-uri și a resurselor găsite în cadrul acestora și, prin urmare, nu va fi răspunzătoare pentru disponibilitatea acestor site-uri, nici pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, informațiile sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri, pentru funcționalitatea sau performanțele acestor site-uri sau pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi care apar în cadrul acestor site-uri. 

17.4 Accesând site-ul glcrypto.ro, confirmați că ați înțeles posibilele consecințe ale accesării acestora și acceptați termenii și condițiile de mai sus.