Termeni și condiții

 1. Preambul

 • Prezentul document stabilește termenii și condițiile de u
 • tilizare a Platformei (astfel cum este definită mai jos), ce se stabilesc între Platformă și persoanele care o accesează. (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”).
 • Aceste condiţii sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării și/sau utilizării site-ului. Prin accesarea acestui site, vă dați acordul cu privire la citirea, înțelegerea și acceptarea acestor condiții. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil.
 • Acceptarea acestor condiții constituie un Acord încheiat între dumneavoastră și GL CRYPTO,

Acord ce va avea caracter obligatoriu și va fi supus dispozițiilor legale în materie.

 

 1. Definiții

2.1 Compania – se referă la LORAYAAN SRL – persoană juridică română, cu sediul în București, str. Voinței, nr.21, C1, sector 5, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7492/20.04.2022

 

2.2 Utilizator – persoană fizică/juridică care a finalizat procesul de achiziționare a unui pachet dintre cele disponibile pe site-ul glcrypto.ro.

 

2.3 Vizitator – se referă la persoanele care navighează pe site-ul glcrypto.ro, fără însă a achiziționa unul dintre pachetele disponibile pe site.

 

2.4 Preț – suma plătită către companie, în vederea achiziționării unuia dintre pachetele disponibile pe site.

 

2.5 Site/Platformă – se refera la domeniul glcrypto.ro și toate paginile, conținutul și subdomeniile conținute în acesta.

 

2.6 GDPR– se referă la Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 Aprilie 2016 al Parlamentului  European și al Consiliului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

 

2.7 Legislația specifică privind protecția datelor se referă la legislația națională și europeană în materia protecției datelor, incluzând, dar fără a se limita la GDPR;

 

 1. Utilizarea informațiilor

3.1 Site-ul poate fi utilizat în scopul obținerii de informații și, pentru a avea acces, la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site, la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxa asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Platforma nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

 

3.2 Dacă nu sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site. De asemenea, dacă, în orice moment, termenii și condițiile reglementate prin intermediul prezentului document devin inacceptabile pentru dvs., vă rugăm să sistați imediat accesarea și folosirea glcrypto.ro

 

3.3 Compania garantează utilizatorului acces pe site-ul glcrypto.ro și nu ii conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fără acordul scris al companiei.

 

3.4 Pe site-ul glcrypto.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și a parolei personale.

 

3.5 Compania nu poate fi facută responsabilă pentru acțiunile survenite în urma neglijenței utilizatorului, inclusiv privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei sale.

 

3.6 Prin accesarea site-ului, utilizatorului nu i se vor oferi informații personale ale terțelor persoane care au înregistrat un cont.

 

3.7 Platforma nu trebuie utilizată în următoarele scopuri:

 

 1. Publicarea, distribuirea, diseminarea sau postarea ori transmiterea de mesaje, materiale, comentarii, sau informații ilicite, nelegale, hărțuitoare, calomnioase, abuzive, amenințătoare, vulgare, obscene sau prejudiciabile în orice alt mod;
 1. Hărțuirea, defăimarea, tulburarea, amenințarea sau încălcarea în orice alt mod a drepturilor legitime ale altora, incluzand drepturile de protecție a datelor;

iii. Obținerea accesului neautorizat la alte sisteme informatice;

 

 1. Interferarea cu utilizarea Site-ului de către oricare alt Vizitator/Utilizator;
 1. Încercarea de a modifica/altera/afecta în orice mod conținutul digital;
 1. Încărcarea, publicarea sau transferarea în orice mod a unor fișiere care conțin viruși, spyware, malware, fișiere corupte sau orice alt software sau programe similare care pot deteriora sau limita/afecta funcționalitatea Platformei, a Serviciului ori a Conținutului digital;

vii. Utilizarea oricărei comunicări sau a oricărui Conținut digital sau informații obținute prin intermediul Platformei într-un mod ce intră în conflict cu interesele legitime sau cu activitatea noastră ori a afiliaților/partenerilor noștri;

 

viii. Într-o modalitate care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncarca sau afecta site-ul glcrypto.ro în orice mod sau ar interfera cu utilizarea și întreținerea Site-ului;

 

 1. Încercarea de a obține acces neautorizat la orice alte conturi înregistrate, sisteme informatice sau rețele asociate;
 1. Încercarea de a obține materiale sau informații printr-un mijloc care nu a fost făcut disponibil de glcrypto.ro sau permis expres de către noi;

xii. Atacarea cibernetică a Platformei, a utilizatorilor înscriși în Platformă, a serverelor și/sau a rețelelor aferente;

 

xiii. Afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale LORAYAAN SRL;

 

xiv. Glcrypto.ro își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si Condiții. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o notificare din partea glcrypto.ro.

 

 1. De asemenea, glcrypto.ro își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii glcrypto.ro sau website-ului glcrypto.ro, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.
 1. Acces

4.1 Accesul furnizat de Companie cu privire la acest Site este permis expres pentru următoarele activități: vizitarea site-ului, utilizarea site-ului,  plasarea de comenzi.

 

4.2 Utilizatorii/Vizitatorii  își asumă întreaga răspundere pentru accesarea și modalitatea de utilizare a acestui Site.

 

4.3 Este interzisă utilizarea Site-ului în scopuri comerciale și/sau într-o manieră contrară intereselor Companiei, făra acordul prealabil scris al Companiei.

 

4.4 Serviciul Platformei denumit „Contul meu” este furnizat de Companie ulterior achiziționării unui pachet, în condițiile și cu respectarea termenilor și condițiilor.

 

4.5 În ipoteza în care nu doriți să vă înregistrați în calitate de Utilizator, aveți în continuare posibilitatea de a naviga pe Site.

 

4.6 În toate cazurile, vă obligați și sunteți de acord să nu folosiți Platforma și/sau Serviciul/Conținutul digital în alte scopuri decât cele reglementate prin prezentul Document.

 

4.7 Dacă LORAYAAN SRL are motive să aprecieze că este posibil să existe o încălcare a securității sau a utilizării abuzive a Serviciului sau a Platformei prin intermediul Contului dvs., este posibil să vi se solicite să vă schimbați parola sau, după caz, să suspendați/suspendăm utilizarea Serviciului.

 

4.8 Accesul dvs. la Site (inclusiv plasare de comenzi) poate fi ocazional limitat pentru a permite o întreținere de rutină.

 

4.9 Cu toate că luăm toate măsurile și precauțiile rezonabile în legătură cu Contul dvs., nu oferim nicio garanție (explicită sau implicită) cu privire la conținutul sau funcționarea acestuia. Nu garantăm, spre exemplu, că utilizarea Serviciului nu va fi niciodată întreruptă sau fără erori. Prin urmare, aveți reprezentarea faptului că societatea LORAYAAN SRL este exonerată de orice astfel de răspundere, pretenție ori prejudiciu decurgând din sau în legătură cu utilizarea Serviciului de către dvs.

 

4.10 Orice comportament fraudulos care este în măsură să afecteze activitatea glcrypto.ro este strict interzis, Compania rezervându-și dreptul de a suspenda/desființa contul Utilizatorului care are o astfel de conduită. Orice fraudă/tentativă de fraudă vor fi raportate și pedepsite în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 1. Crearea unui cont pentru client

 5.1 Clientul este obligat ca, la momentul la care dorește să creeze un cont, să ofere Companiei datele sale de identitate, cum ar fi numele, prenumele, , adresa, email, user name Telegram și număr de telefon. Clientul își asumă obligația de a comunica către Companie date de identitate reale, actuale și complete, informații care pot fi ulterior verificate de către Companie, în vederea evitării fraudelor. Clientul trebuie să anunțe Compania dacă dorește să schimbe user-ul de Telegram cu care s-a înregistrat inițial pe site-ul glcrypto.ro, astfel, evitând neplăcerea de a fi scos afară. 

 

5.2 Clientul va furniza procesatorului de plata (stripe.com) folosit de către companie și datele sale de identificare ale cardului bancar – număr card, dată de expirare și cod CVC, în vederea procesării plății.

 

5.3 Clientul își dă acordul pentru verificarea datelor de identitate la momentul la care înregistrează contul de utilizator, inclusiv la un moment ulterior, conform protocoalelor de securitate decise de Companie, în mod discreționar.

 

5.4 În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, glcrypto.ro are dreptul să suspende contul dumneavoastră.

 

5.5 Datele de identitate folosite pentru crearea contului nu vor fi făcute publice, însă user name-ul de Telegram va putea fi vizualizat de către ceilalți membri ai grupului de Telegram.

 

 1. Servicii

6.1 Această platformă își propune să informeze publicul cu privire la aspecte educative în domeniul criptomonedelor, de interes general prin intermediul unor articole și materiale scrise pe înțelesul persoanelor ce nu au specializare în domeniu. Toate articolele, materialele, informațiile și/sau orice alte date disponibile pe glcrypto.ro, sau în orice serviciu care este realizat sau pus la dispoziție de glcrypto.ro nu reprezintă activitate de consultanță și nu poate angaja răspunderea glcrypto.ro în fața niciunei persoane fizice sau juridice ori autorități.

 

6.2 Materialele și informațiile noastre sunt realizate pentru situații standard și nu sunt adaptate vreunei situații particulare. De aceea, înainte de a aplica la situația dvs. particulară orice informație disponibilă pe site sau pusă la dispoziție de glcrypto.ro trebuie să cereți părerea unui specialist relevant pentru activitatea dvs.

 

6.3 Având în vedere specificul platformei , glcrypto.ro nu poate oferi garanții cu privire la acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori a serviciilor furnizate de sau prin Platforma. De asemenea, vă informăm că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe website sau în orice altă formă pot conține viruși ori alte secvențe distructive de cod sau pot avea alte proprietăți distructive.

 

6.4 Serviciile pe care le puteți achiziționa prin intermediul platformei noastre sunt comprimate în cadrul a două tipuri de pachete, a cărui componență o puteți vizualiza pe site, respectiv pachetul pentru o lună si trei luni.

 

6.5 Prin achiziționarea unuia dintre pachete, veți primi acces la:

 

-Secțiunea „Contul Meu” de pe site-ul glcrypto.ro, în cadrul căreia veți găsi materialele educative și analizele tehnice.

 

-Canalul privat de Telegram, în care postările vor fi efectuate doar de reprezentantul site-ului.

 

-Canalul privat de chat, unde clienții au acces la discuții care au legătură cu postările reprezentantului site-ului. Dacă discuțiile între clienți devin inadecvate, reprezentantul site-ului glcrypto.ro are dreptul de închide acest canal în orice moment.

 

-Acces la canalul privat de Telegram, în cadrul căruia abonații primesc idei de tranzacții de la un robot care se bazează pe o formulă algoritmică sau matematică predeterminată în parametrii fixați, aleși și confirmați de reprezentantul site-ului glcrypto.ro. Acești parametri au caracter informativ, iar abonații canalului de Telegram au posibilitatea de a tranzacționa manual pe platfoma de tranzacționare preferată aceste informații. Copierea, preluarea sau reproducerea identică a informațiilor cu un alt bot/robot, altul decât factorul uman este strict interzis. Acest lucru încalcă proprietatea intelectuală glcrypto.ro și are ca și consecință aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice pierdere pe care o puteți suferi din cauza informațiilor oferite de robot/bot și veți fi singurul răspunzător pentru pierderea sau profitul suportat de tranzacțiile efectuate pe baza informațiilor primite pe acest canal de Telegram.

 

-Acces la discuții purtate prin intermediul platformei Zoom

 

6.6 Ne rezervăm dreptul de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre Utilizatori la oricare dintre modalitățile de comunicare enumerate la punctul 6.5, în cazul în care se constată încalcarea legii, a prezenților termeni sau a drepturilor și/sau intereselor legitime ale glcrypto.ro sau ale altor persoane.

 

6.7 Acordarea accesului la Contul dvs. de Utilizator este condiționată de folosirea acestuia doar în conformitate cu cerințele legii și ale prezenților Termeni și Condiții. Conținutul pachetului la care aveți acces în virtutea calității dvs. de abonat va fi supus următoarelor limitări:

 

 • nu puteți publica, transmite sau comunica în nicio modalitate utilizatorilor glcrypto.ro mesaje comerciale nesolicitate, indiferent că această transmitere se face sau nu prin intermediul grupurilor de discuție puse la dispoziție de glcrypto.ro.
 • nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la conținut care conține recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu;
 • nu puteți publica sau face referire în niciun fel la conținut care conține informații confidențiale;
 • nu puteți colecta în niciun fel date personale de la Utilizatorii glcrypto.ro;
 • nu puteți utiliza informațiile la care aveți acces în baza pachetului achiziționat în vederea comercializării acestora în relație cu alte persoane;
 • nu aveți dreptul de a vă însuși conținutul informațiilor la care aveți acces în baza pachetului achiziționat, pretinzând că sunt informații ce vă aparțin.

6.8 Prin achiziționarea pachetului disponibil în cadrul platformei, sunteți de acord că dumneavoastră sunteți singurul responsabil și că veți despăgubi Compania pentru orice pagubă, costuri sau pierderi de orice natură, directe sau indirecte, suferite ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de către dvs. a unor texte al căror conținut încalcă prevederile legii și/sau ale prezenților Termeni și Condiții.

 

6.9 Prin achiziționarea unuia dintre pachetele disponibile pe site, înțelegeți și acceptați faptul că, Compania nu are obligația de a realiza postări/actualizări de informații zilnice sau la cererea utilizatorilor.

 

 1. Plata

7.1 Plata serviciilor furnizate de către Companie se face doar la momentul la care decideți să achiziționați unul dintre pachetele disponibile pe site-ul glcrypto.ro

 

7.2 Compania acceptă plata prin card de credit sau de debit. Prin introducerea datelor de card cu care urmează să fie efectuata plata, confirmați că sunteți autorizat să efectuați o astfel de plată.

 

7.3 Utilizatorul este de acord ca plata serviciului online să fie procesată de către procesatorul de plată Stripe, cu respectarea tuturor condițiilor de procesare impuse de acea platformă.

 

7.4 Compania acceptă următoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plată card-ul bancar de credit/debit, plata efectuată va fi procesată imediat.

 

7.5 Dacă tranzacția efectuată prin card a fost reușită, veți primi acces instant la contul dvs. de pe site-ul glcrypto.ro, iar în maximum 12 ore veți primi un email de la contact@glcrypto.ro cu link-ul de acces către canalul privat de Telegram și la celelalte facilități cuprinse în pachetul achiziționat.

 

7.6 Autorizarea plății se face printr-un procesator de plăți extern, iar prestatorul nu este responsabil de utilizarea unor carduri de credit/debit care nu sunt valide sau de utilizarea incorectă a cardurilor de credit/debit. În cazul în care plata online nu a fost confirmată, vă rugăm să vă adresați băncii emitente a cardului de credit/debit.

 

7.7 Tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului dumneavoastră, în cazul în care acesta este asociat unui cont în altă monedă decât Lei.

 

7.8 Deschiderea unui pachet disponibil pe site-ul nostru, fără a apasa pe butonul “Plasează Comanda”, nu atrage după sine nicio obligație pentru glcrypto.ro.

 

7.9 Odată procesată plata, nu se poate solicita rambursarea sumei achitate, contul fiind activ până la expirarea perioadei de abonament pentru care s-a efectuat plata. Rambursarea sumei achitate se poate face doar dacă glcrypto.ro decide să întrerupă activitatea serviciilor pe care le prestează.

 

 

 1. Drepturi și Obligații

8.1 Societatea își asumă obligația, în ceea ce privește plasarea de comenzi, de a executa contractul încheiat cu bună-credință, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, respectiv legislația din România. Prezentul Contract va intra în vigoare la data finalizării introducerii datelor necesare pentru deschiderea contului și va fi înceta prin expirarea duratei abonamentului, la inițiativa glcrypto.ro sau la inițiativa dvs., conform prevederilor de mai jos.

 

8.2 Utilizatorul își asumă obligația de a-și gestiona contul cu respectarea prezenților termeni și condiții. În situația în care o încălcare a prezenților termeni și condiții atrage suspendarea/închiderea contului utilizatorului, acesta nu are dreptul de a i se returna contravaloarea sumei achitate în contul abonamentului.

 

8.3 Toți utilizatorii înțeleg că orice manifestare a unui comportament calomnios, agresiv verbal, a unei activități ilegale sau a oricărei alte forme de abuz a funcției de feedback sau a oricărei alte părți a site-ului este interzisă și poate fi chiar raportată instituțiilor abilitate în acest sens.

 

8.4 În situația reglementată la punctul 8.3., Compania are dreptul de a suspenda contul utilizatorului timp de 24 ore, în cazul în care încălcarea termenilor și condițiilor are loc pentru prima dată. În situația în care această încălcare se repetă sau persistă, Compania are dreptul de a închide contul utilizatorului, fără ca acesta să aibă dreptul la o rambursare a sumei aferente pachetului achiziționat.

 

8.5 Compania va avea dreptul, dar nu și obligația, să elimine orice conținut disponibil pe site care încalcă dispozițiile legale sau termenii și condițiile.

 

8.6 Prezenții Termeni și Condiții pot fi suspendați sau reziliați, în cazul în care se stabilește încălcarea de către utilizatori în mod repetat a prevederilor prevăzute în cuprinsul acestora și nu s-a reușit remedierea încălcării lor în termen de 24 de ore de la primirea notificării transmise de glcrypto.ro. Sancțiunea suspendării sau rezilierii se aplică și dacă contul utilizatorului este folosit pentru activități înșelătoare, frauduloase sau ilegale.

 

8.7 Utilizatorii vor fi notificați cu privire la luarea unei astfel de măsuri, cum ar fi rezilierea sau suspendarea, prin e-mail sau alte mijloace ce pot asigura transmiterea în mod corespunzător a acestei măsuri, în mod individual, indicând motivul și opțiunile de contestare, cu excepția cazului în care există motive întemeiate pentru a se considera că furnizarea acestor informații va împiedica investigarea sau prevenirea activităților înșelătoare, frauduloase sau ilegale.

8.8 Glcrypto.ro își rezervă dreptul de a trimite oferte promoționale membrilor cu subscripție activă dar și inactivă, oferte care sunt în interesul potențial al acestora. Ofertele vor fi la prețuri substanțial reduse, comparativ cu prețul de bază, astfel încât să justifice acest drept rezervat.
Vă asigurăm că datele dvs. personale sunt tratate cu confidențialitate și în conformitate cu politica noastră de confidențialitate. Dacă se dorește a nu mai primi aceste promoții, care pot fi în număr de 3-4 intr-un an, rugăm să fim contactați oricând la adresa de email contact@glcrypto.ro.

 

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1 Întregul conținut al platformei este proprietatea exclusivă a glcrypto.ro.

 

9.2 Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conținutului Site-ului și a elementelor prezentate pe acest Site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Companiei.

 

9.3 Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și a informațiilor din prezentul Site, inițiată de orice persoană, cu excepția Companiei, precum și realizarea de link-uri cu mesaje nefondate, care să facă trimitere la pagini din Site, dau dreptul unilateral și neechivoc Companiei sau oricărui alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte. Conținutul acestui Site nu trebuie interpretat ca acordarea de licență/drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate și prezentate pe acest Site, fără permisiunea scrisă din partea Companiei.

 

9.4 Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții Termeni și Condiții.

 

9.5 Societatea are dreptul, dar nu și obligația, de a vă dezactiva contul, de a vă întrerupe sau restricționa accesul sau utilizarea site-ului, imediat și fără notificare, pentru orice motiv, inclusiv, dar nu și limitativ, dacă societatea consideră că ați acționat într-o manieră care nu este în concordanță cu politica noastră sau cu dispozițiile prevăzute de lege.

 

 1. Confidențialitate

10.1 Atât Compania, cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

 

10.2 În timpul utilizării Platformei, Utilizatorul va avea acces la informații confidențiale. Acesta este de acord că, pe durata utilizării Contului și timp de 5 ani de la încetarea utilizării:

 • toate Informațiile confidențiale vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei;
 • nu va divulga informații confidențiale niciunei persoane fizice, companii sau alte părți, cu excepția cazului în care sunt cerute pentru conformarea cu unele dispoziții legale;
 • va lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja informațiile confidențiale împotriva oricărei utilizări sau divulgări care nu este permisă în mod expres în cadrul acestor termeni și condiții;
 • va păstra Informațiile confidențiale în timpul în care utilizarea lor este necesară pentru utilizarea Platformei sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, taxe sau alte obligații fiscale etc.) și, în toate cazurile, va șterge aceste informații la reziliere sau de îndată ce nu mai este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

10.3 Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Companie cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Companiei pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Compania consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații (iii) sunt cunoscute de Companie înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Companie independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

 

10.4 Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Companie, cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizatorul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private), Compania își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii care ar putea rezulta din această dezvăluire.

 

10.5 Utilizatorul este de acord că această obligație de confidențialitate privește atât informația disponibilă pe site-ul nostru, cât și informația la care aveți acces în temeiul pachetului achiziționat, chiar dacă accesul la informație se realizează prin intermediul aplicației Telegram sau Zoom.

 

 1. Testimoniale

11.1 Utilizatorii pot scrie review-uri pe care le pot transmite prin email către reprezentanții site-ului, existând posibilitatea de a fi publicate pe site, în cadrul secțiunii de ”Testimoniale”. Prin transmiterea prin email a acestor review-uri, utilizatorii înțeleg că își exprimă acordul să fie publicate pe site. Cu toate acestea, la cererea utilizatorilor, datele cu caracter personal pot fi anonimizate. Utilizatorul acordă glcrypto.ro licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și acordă dreptul glcrypto.ro de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

 

11.2 Compania își rezervă dreptul de a selecta recenziile care urmează a fi publicate pe site, în cadrul secțiunii de testimoniale.

 

11.3 Recenziile utilizatorilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să se refere exclusiv la caracteristicile și modul de folosire al serviciilor achiziționate;
 • să fie redate în limba română sau în limba engleză;
 • limbajul folosit să nu fie ofensator, jignitor sau discriminatoriu la adresa altor Utilizatori;
 • să nu se folosească aceste secțiuni în alte scopuri, e.g. de marketing, publicitate etc.;
 • informațiile comunicate să fie realiste, corecte și în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de licență sau alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială;
 • să nu se divulge și să nu se încerce prin intermediul acestora obținerea de date personale aparținând unor terți.

11.4 Utilizatorul este de acord că, în situația în care informațiile transmise nu vor respecta cerințele detaliate în cadrul secțiunii 11.3., acestea nu vor fi publicate pe site.

 

 1. Limitări

12.1 Prin utilizarea serviciilor furnizate de glcrypto.ro, înțelegeți că toate informațiile și materialele sunt bazate pe propriile noastre cercetări și sunt considerate păreri personale. Toate informațiile ar trebui să fie revizuite de către cititor prin propria sa analiză.

 

12.2  Acest website este conceput pentru a prezenta analize tehnice generale pe criptomonede. Informația prezentată în cadrul site-ului și canalului privat de Telegram nu implică nicio relație contractuală. Scopul său unic este de a furniza informații, astfel încât vizitatorii/utilizatorii să poată analiza și stabili dacă doresc să investească în piața crypto. Materialele publicate pe acest site sunt furnizate numai în scop informativ general. Informațiile conținute de acest site nu sunt în mod necesar corecte, complete sau actuale. Nicio persoană nu ar trebui să acționeze sau să nu acționeze strict pe baza informațiilor prezentate pe acest site.

 

12.3 Oricine folosește informațiile prezentate, în tot sau în parte, își asumă întreaga responsabilitate pentru decizia de a investi. GLcrypto nu face nicio recomandare privind caracterul oportun al tranzacționării de criptomonede. Nu garantăm actualitatea, acuratețea sau caracterul complet al oricăror date sau informații folosite în legătură cu cumpărarea, deținerea sau tranzacționarea de criptomonede. În nicio circumstanță, Compania nu își va asuma răspunderea față de o persoană sau entitate pentru daunele directe sau indirecte care ar putea decurge din decizia de a investi.

 

12.4 Nicio secțiune de pe site nu poate fi considerată a fi o cerere de contribuție sau subscripție și nici nu se referă la o ofertă sau la o cerere de ofertă de cumpărare valori mobiliare. Informațiile prezentate nu sunt în conformitate și nici nu sunt supuse vreunei legi sau reglementări dintr-o jurisdicție care vizează protejarea contribuabililor. Anumite interpretări, estimări și informații financiare conținute în materialele din website constituie declarații anticipative. Astfel de declarații, păreri sau informații de perspectivă sunt considerate a fi riscuri și incertitudini, care pot determina ca evenimentele sau rezultatele reale să difere substanțial de estimările sau rezultatele implicite exprimate în astfel de declarații anticipative.

 

12.5 Este responsabilitatea exclusivă a vizitatorilor/utilizatorilor de a se asigura că participarea la tranzacționarea de criptomonede nu este interzisă în legislația aplicabilă țării sale de domiciliu.

 

12.6 Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este cauzată de un eveniment de forță majoră. Este considerat eveniment de forță majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

12.7 Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

 1. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a edita, corecta sau actualiza informațiile de pe site-ul nostru, inclusiv prețurile, schimbarea mărcii, disponibilitatea sau erorile tipografice, fără o notificare în prealabil.

Este dreptul nostru să întrerupem sau să modificăm o parte din site și serviciu fără vreo notificare în prealabil. Consimțiți că nu vom fi răspunzători pentru inconveniente ce rezultă din modificările sau întreruperea oricărui serviciu sau caracteristică de pe site-ul nostru.

Nu vom fi obligați să menținem operațiunile sau suportul acestui site web sau să susținem actualizări, corecții sau notificări aferente.

 

 1. Protecția datelor personale

14.1 Societatea LORAYAAN S.R.L. respectă dreptul la confidențialitate și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul folosirii corespunzătoare a acestora.

 

14.2 Din perspectiva Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare Regulamentul sau GDPR), LORAYAAN S.R.L. este Operator în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care Utilizatorul le transmite.

 

14.3 Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot fi folosite pentru a vă identifica în mod direct sau indirect, individual sau împreună cu alte informații. Datele cu caracter personal prelucrate de către Companie sunt nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă de facturare, date bancare – card de credit/debit.

 

14.4 Datele dvs. de acces/logare în Cont trebuie să rămână strict confidențiale și să nu fie distribuite ori făcute cunoscute altei persoane.

 

14.5 Temeiul prelucrării este acela al executării contractului, durata acesteia fiind durata contractuală, la care se adaugă perioada de stocare a evidențelor contabile, unde temeiul îl reprezintă îndeplinirea unor obligații legale. În situația în care optați pentru serviciile noastre de marketing, temeiul prelucrării îl reprezină consimțământul dvs., pe care vi-l puteți retrage oricând. Datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate și în baza interesului legitim, în situația în care se utilizează pentru efectuarea unor analize și raportări privind modul de funcționare al site-ului.

 

14.6 În ceea ce privește datele dvs., beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul vostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția Operatorului cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

14.7 Site-ul glcrypto.ro utilizează, ca majoritatea website-urilor, cookies pentru a ajuta vizitatorii să se bucure de o experiență mai bună de navigare. Acest site folosește cookies pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor și pentru a le prezenta un conținut atractiv și util. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

 

 1. Litigii

15.1 Prin folosirea site-ului glcrypto.ro, vizitatorul/utilizatorul se declară de acord cu „Termenii și condițiile de utilizare”.

 

15.2 În toate cazurile, părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferend, dispută ori litigiu decurgând din/sau în legătură cu Contractul și/sau acești termeni și condiții, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori încetarea efectelor acestora.

 

15.3 În vederea tranșării oricărei nemulțumiri cu privire la serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați utilizând următoarea adresă de corespondență electronică contact@glcrypto.ro.

 

15.4 Dacă soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare, competența fiind a instanțelor de judecată de la sediul Companiei.

 

 1. Comunicări

16.1 Toate comunicările  între Companie și dvs., intervenite după crearea unui cont, se efectuează prin e-mail ori prin intermediul platformelor Telegram sau Zoom. Vă recomandăm să citiți mesajele e-mail primite pe tot parcursul executării contractului, astfel încât să luați cunoștință de orice modificări sau probleme privind contul dvs. de utilizator.

 

16.2 Dacă trimiteți o solicitare prin e-mail la un anumit contact sau adresa generală de contact identificată pe site-ul glcrypto.ro, vom folosi datele dumneavoastră personale obținute prin intermediul comunicării pentru a răspunde solicităriii dumneavoastră.

 

 1. Dispoziții finale

17.1 Societatea LORAYAAN S.R.L. își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului glcrypto.ro și a structurii acestuia, inclusiv modificări ce ar putea afecta funcționalitatea site-ului, fără notificare prealabilă. Societatea LORAYAAN S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

 

17.2 Recomandăm ca utilizatorii să ruleze un program antivirus pentru toate materialele descărcate de pe internet. LORAYAAN S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemului dumneavoastră, care pot apărea în timp ce navigați pe site-ul glcrypto.ro. 

 

17.3 Website-ul poate conține link-uri către site-uri și resurse care nu sunt proprietatea noastră. LORAYAAN SRL nu are niciun control asupra acestor site-uri și a resurselor găsite în cadrul acestora și, prin urmare, nu va fi răspunzătoare pentru disponibilitatea acestor site-uri, nici pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, informațiile sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri, pentru funcționalitatea sau performanțele acestor site-uri sau pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi care apar în cadrul acestor site-uri.

 

17.4 Accesând site-ul glcrypto.ro, confirmați că ați înțeles posibilele consecințe ale accesării acestuia și că acceptați termenii și condițiile prevăzute mai sus.